Systém upomíná opožděnou platbu, ikdyž jsem zaplatil.

Variabilní symbol

Každá platba členského příspěvku musí být opatřena variabilním symbolem, který se rovná vašemu členskému číslu.

Pokud u vaší platby nebyl uveden správný variabilní symbol
pokuste se dohledat kdy jste platbu poslali a kontaktujte infolinku