Nejsme firma a neposkytujeme služby v pravém slova smyslu. Základní rozdíly mezi komerčními poskytovately internetu a HVfree.net:

1. Poskytovatelé internetu prodávají svoje služby a připojení k internetu třetím osobám. Naše sdružení nic nikomu neprodává, pouze umožňuje svým členům využívat počítačovou síť sdružení.

2. Poskytovatelé pracují pro zisk. Občanská sdružení jsou ze zákona nezisková.

3. Poskytovatelé v zájmu zvýšení a udržení zisku dávají k dispozici jen určitou maximální rychlost (např. nabídnou 512kbps s agregací a garantovaných 128kbps). Naše sdružení řídí svůj chod tak, aby každý člen měl k dispozici požadovanou minimální rychlost do internetu, maximální rychlost je u nás omezena jen propustností počítačové sítě a velikostí celkové konektivity. Uvnitř sítě je rychlost omezena jen propustností.

4. Snahou poskytovatelů je zvyšovat ceny + snižovat náklady (to se projevuje na kvalitě služeb) a tím maximalizovat zisk. Jak už bylo uvedeno výše, občanská sdružení jsou nezisková, takže u nás je naopak snaha snižovat členské poplatky nebo zlepšit síť .

5. Poskytovatelé mají k zajištění svých služeb zaměstnance, služební auta, sídla .... to vše něco stojí (dokonce to stojí mnohem víc než vlastní konektivita). Naše sdružení si vše zajišťuje vlastními silami. To má své výhody i nevýhody. Výhodou je nižší cena. Nevýhodou fakt, že všichni členové sdružení dělají tyto činnosti pouze ve svém volném čase.

6. Poskytovatelé vybudují přípojná místa z úvěrů (případně jiných zdrojů). Naše sdružení buduje spoje především z aktivačních poplatků. Peníze nám do klína nespadnou.

7. Poskytovatelé za své odvedené služby vystavují zpětně faktury. Sdružení vybírá na svůj provoz členské příspěvky předem. Je to pojistka před případnými neplatiči.

8. Poskytovatelé uzavírají smlouvy, ve kterých jsou mnohaměsíční výpovědní lhůty. Občanská sdružení jsou ze zákona dobrovolná. Vystoupit ze sdružení lze kdykoliv a okamžitě.