Valná Hromada 2023

Zveme vás na valnou hromadu spolku HVfree.net z.s.
Konat se bude 21.4.23  16:00 V kanceláři HVfree.net Bayerova 112
Abychom mohli zajistit dostatek míst k sezení , prosím přihlaste se zda přijdete : https://doodle.com/meeting/participate/id/bDqMZk5d
 
V souladu se stanovami, program jednání:
 

1. Zahájení a přivítání členů

2. Kontrola usnášení schopnosti valné hromady

3. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2022

4. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2023

5. Úprava finančního řádu

6. Rozdělení prací aktivním členům

7. Diskuze

8. Usnesení

9. Závěr


 

Navrhované  znění finančního řádu:

Členský příspěvek činí 3600 Kč za každý kalendářní rok,

splatný tak, aby došlo k připsání na účet 2502476083/2010 nejpozději k 31.12. předcházejícího roku s přiděleným variabilním symbolem (členské číslo).

Nebude-li platba na účtu po 31.12 bude člen upozorněn e-mailem, který je evidován v seznamu členů.

Členský příspěvek na rok 2023 bude uhrazen nejpozději do 1.5.23.